08 - 12 February 2017Rotterdam ContemporaryWorld Trade Center Rotterdam

Art Gallery O-68Standnr. 52

Locatie

Oranjestraat 68
6881 SG Velp
Nederland

Eigenaar

Anne Mie Emons

Contact

T: +31 (0)2 63 63 92 22
E: info@gallery-o-68.com
W: www.galerie-o-68.com

Kunstenaars

Edgar Knoop
Coen Vernooij
Els van t Klooster
Mariska de Groot

Els van ’t Klooster maakt geometrisch constructivistische kunst, een geconstrueerde werkelijkheid. Verticale en horizontale lijnen, of eigenlijk vlakken, zijn in evenwicht met hun kleuren in dit houtreliëf. We zien een wisseling van maten en kleuren die samen een weefsel vormen van regelmaat, wetmatigheid, systematiek en een bijzonder kleurenpalet, het persoonlijke handschrift van de kunstenaar, die bewust afziet van een inhoudelijke motivering. Met tegenstellingen en asymmetrie wekt Els harmonie op, de essentie van haar werk. Haar titels verwijzen naar het jaar waarin het werk gemaakt is en het nummer in dat jaar.

Els van t' Klooster

Edgar Knoop

Mariska de Groot

Andere deelnemers » Naar overzicht galeries